FACULTY
# Staff Name JNTU Number Photo
01 DR.V.L.NARSAIAH
PROFESSOR & HOD
9063-180208-220957
02 N.GYANA JYOTHI REDDY 8448-160203-144914
03 S.VINEELA 1936-161222-110609
04 K.DIVYA LAKSHMI 4332-170119-154635
05 K.PUSHPALATHA 9779-181217-114536
06 B.BHARGAVI 3669-171109-131751
07 V.BABITHA 8088-150624-110049
08 P.SHALINI 1867-190308-155747
09 M.ANURADHA 8317-170103-114410
10 NEHA TABASSUM 3225-200226-214856
11 K.USHA KIRAN 4970-200307-150421

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS & CHEMISTRY

# Staff Name JNTU Number Photo
01 DR.H.PADMALATHA
PROFESSOR & PRINCIPAL
7349-150409-145546
02 M.SUKANYA 5831-160203-154902
03 K.KALYANI 5648-180720-104938
04 M.MEERA DEVI 0192-181106-103318
05 P.CHALAPATHI RAO 6411-190830-230532
06 CH.PRASHANTHI 5508-190502-093230

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS & CHEMISTRY

# Staff Name JNTU Number Photo
01 P.SAI KUMAR 5919-190825-235617
02 K.BHAVANI 2124-170522-171532
03 B.SUNITHA 2336-181113-094501
04 O.PRIYADARSHINI 4672-171227-123144
05 V.DHANUSHA 9806-200226-213450
06 E.AJAY KUMAR 5508-190502-093230

DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY

# Staff Name JNTU Number Photo
01 J. MANJULA 1699-181119-103152
02 K. SONI 4290-181217-110159
03 M.NARENDER 0804-150519-010452
04 P.RANJITH KUMAR 7809-150418-172349
05 CH.LAXMAIAH 7592-150410-111208
06 K.RANJINTH KUMAR 0584-200110-212001

DEPARTMENT OF PHARMACOGNOSY

# Staff Name JNTU Number Photo
01 D.SREE LALITHA 6305-161220-095236