Faculty

#Staff NameJNTU NumberPhoto
01DR.V.L.NARSAIAH
PROFESSOR & HOD
9063-180208-220957
02N.GYANA JYOTHI REDDY8448-160203-144914
03S.VINEELA1936-161222-110609
04K.DIVYA LAKSHMI4332-170119-154635
05K.PUSHPALATHA9779-181217-114536
06B.BHARGAVI3669-171109-131751
07V.BABITHA8088-150624-110049
08P.SHALINI1867-190308-155747
09M.ANURADHA8317-170103-114410
10NEHA TABASSUM3225-200226-214856
11K.USHA KIRAN4970-200307-150421

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS & CHEMISTRY

#Staff NameJNTU NumberPhoto
01DR.H.PADMALATHA
PROFESSOR & PRINCIPAL
7349-150409-145546
02M.SUKANYA5831-160203-154902
03K.KALYANI5648-180720-104938
04M.MEERA DEVI0192-181106-103318
05P.CHALAPATHI RAO6411-190830-230532
06CH.PRASHANTHI5508-190502-093230

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS & CHEMISTRY

#Staff NameJNTU NumberPhoto
01P.SAI KUMAR5919-190825-235617
02K.BHAVANI2124-170522-171532
03B.SUNITHA2336-181113-094501
04O.PRIYADARSHINI4672-171227-123144
05V.DHANUSHA9806-200226-213450
06E.AJAY KUMAR5508-190502-093230

DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY

#Staff NameJNTU NumberPhoto
01J. MANJULA1699-181119-103152
02K. SONI4290-181217-110159
03M.NARENDER0804-150519-010452
04P.RANJITH KUMAR7809-150418-172349
05CH.LAXMAIAH7592-150410-111208
06K.RANJINTH KUMAR0584-200110-212001

DEPARTMENT OF PHARMACOGNOSY

#Staff NameJNTU NumberPhoto
01D.SREE LALITHA6305-161220-095236